Mk 3, 1-6

„A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.“ Boli to farizeji a herodiáni, ktorí chodili za Ježišom a striehli, či neporuší predpis. Fanatizmus je hrôzou pre každé náboženstvo. Prečo? Lebo vtedy človek nevidí potrebu vlastného obrátenia. Vypadá navonok ideálne, je však ideálne oklamaný.

Kto najviac trpí v dnešnom evanjeliu, hoci o tom nevie? Sú to farizeji a herodiáni, lebo zázrak, ktorý videli na vlastné oči, v nich vyvolal šialenstvo, zlosť, hnev voči Ježišovi. „Vyšli von a hneď sa radili o tom, ako ho zahubiť.“ Jediné, čo mali v hlave, bola nenávisť. Slepá nábožnosť je vážnou chorobou. Sú to ľudia s vyschnutým srdcom, ktorí sa stali otrokmi pravidiel.

Čo urobil Ježiš? Upriamil pozornosť na človeka s vyschnutou rukou. „Staň si do prostriedku!“ Stredobodom pozornosti Boha je človek, chorý, slabý, utláčaný, ktorý sa sám nevie brániť a ktorého nikto nechráni. V chorom Ježiš zazrel človeka, ktorý, bez ohľadu na životnú cestu, nikdy neprestal byť Božím dieťaťom.

Fr. Šimon OP