Jn 10, 31-42

Znovu a znovu chcú Ježiša kameňovať. Vraj je človekom, ktorý zo seba robí Boha. On je však presný opak, ale to Židia nevidia. Je totiž Bohom, ktorý sa urobil človekom. V hádke ich nepresviedča o svojej pravde, ale argumentuje ich zbraňami, keď sa odvoláva na Písmo. Ak Písmo označuje Izraelitov za Božích synov či za bohov, o čo viac ten titul patrí tomu, koho posiela Otec. Pred židovskými autoritami sa nepotrebuje obhájiť. Vie, že odpor z ich strany je práve to, čo mu má nakoniec pomôcť naplniť Otcovu vôľu: priniesť z lásky svoj život ako obetu za všetkých ľudí. Porozumenie medzi ním a Otcom je dôležitejšie než porozumenie s predstavenými národa.

Pane, daj, aby vzťah s tebou bol pre nás stále dôležitejší než s mocnými tohto sveta.

Fr. Damián, OP