Mk 12, 28-34

„Milovať budeš Pána, svojho Boha.“ Svätý Gregor Veľký (540-604) hovoril, že v prikázaní lásky k blížnemu existuje miera. Mierou je láska k sebe. Ale v prikázaní lásky k Bohu niet žiadnej miery. Boha treba milovať bez miery. Čiže neustále rásť v tejto láske. Kto miluje Boha, ten si nič nenecháva pre seba.

„Milovať budeš svojho blížneho.“ Láska integruje, spája, vedie k zmiereniu; najprv so sebou samým, neskôr s inými. Teda ak miluješ Boha, nemôžeš ostať dlho rozorvaný, podelený, vnútorne popraskaný. Toto prikázanie chce spojiť srdce.

Dôležité je privlastňovacie zámeno v prikázaní lásky k Bohu a blížnemu. Nemáme milovať Boha, ale svojho Boha, a podobne nám neprikazuje milovať blížneho, ale svojho blížneho. Milovať všetkých ľudí je ilúzia, nemôžeme milovať toho, koho sme nikdy nevideli, o kom nič nevieme.

Fr. Šimon OP