Mk 2, 18-22

Hostina je protikladom pôstu a hostinou „par excellence“ je svadobná. Na svadobnej hostine ženích aj nevesta opúšťajú svoje rodiny a zakladajú si vlastnú, v ich živote sa začína niečo nové. Ich myslenie je upriamené do spoločnej budúcnosti. „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi?“

Farizeji aj učeníci Jána Krstiteľa sú nahnevaní z Ježišovho správania. Ich myslenie je upriamené viac do minulosti, plnenia náboženských foriem a obyčají, v ktorých má dôležité miesto pôst. Čo tým chce Ježiš povedať? Aby sme otrocké plnenie náboženských predpisov a povinností premieňali na zrelú vieru, čiže úplnú dôveru a odovzdanie sa Bohu. Náboženské formy majú byť mostom, nie múrom medzi človekom a Bohom.

Dnešný úryvok evanjelia potvrdzuje, že najdôležitejšia v živote viery je láska. Ježiš je predstavený ako ženích, ako dar lásky hriešnemu ľudu a prameň radosti. Prišiel sa zasnúbiť so svojím ľudom, aby mu dal nové víno Evanjelia, plné sily a Ducha Svätého.

Fr. Šimon OP