Kristus, Panna Mária a Duch Svätý - akad. maliar Ladislav ZáborskýSir 3, 3-7.14-16

„Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije; ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté. Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.“ Úcta k rodičom sa prejavuje láskavým prístupom, konkrétnou pomocou a odmenou bude Božie požehnanie. Aj vtedy, keď intelektuálne sily budú slabnúť, rodič je vždy pre dieťa živým znakom lásky vyliatej cez Boha v stvorení.

Sloveso ctiť je od slova ťažký, mať váhu a väčšiu hodnotu. Lebo ak niekoho berieme ľahkovážne, to znamená, že nemá v našich očiach veľkú váhu, nie je dôležitý. Božie slovo nás učí, že naši rodičia sú ťažkí; to znamená, že majú veľkú hodnotu, vážia veľa. A nikdy ich nebrali na ľahkú váhu.

Ctiť rodičov, nie je to isté, ako byť poslušný rodičom. Niekedy je nezrelé, možno aj zlé, ak dospelé dieťa počúva rodičov na slovo. Ale aj keď je dieťa dospelé, nezávislé od rodičov, je dôležitý postoj, aby sa rodičia cítili pred svojimi deťmi plnohodnotní. Uvedomujeme si, že keby nie naši rodičia, neboli by sme tu ani my.

Fr. Šimon OP