Eucharistia - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 21, 15-19

Ježiš sa zriekol všetkého, čo by mu bránilo byť naplno človekom vo svete. „Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu“ (Fil 2, 7-8). Dnešné evanjelium opisuje tretie stretnutie zmŕtvychvstalého Ježiša s učeníkmi. Po zázračnom rybolove, keď sa všetci najedli, Ježiš kladie Petrovi tri otázky. Prvá: „Miluješ ma väčšmi ako títo?“ Druhá: „Miluješ ma?“ Tretia: „Máš ma rád?“ Peter zakaždým odpovedal: „Vieš, že ťa mám rád.“ Už to nie je sebavedomý Peter: „Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“ (Jn 13, 37)

„Petra zarmútilo, že sa ho Ježiš tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ Čo Petra zarmútilo v tretej otázke? V prvej aj druhej otázke Ježiš používa slovo /agapeo/, lásku najväčšiu, darujúcu, bezpodmienečnú. Peter vždy odpovedal slovom /fileo/, ktorá je vyjadrením lásky priateľskej, opretej o vzájomnosť. Peter po skúsenosti trojitého zapretia, sa už necíti hodný použiť vznešené slovo /agapeo/. Uvedomuje si svoje zlyhanie, slabosť, nestálosť, a preto používa slovo /fileo/, vieš, že ťa mám rád.

Peter sa zarmútil, že Ježiš sa znížil na jeho úroveň a tretíkrát sa ho už pýta: „Máš ma rád?“ Ježiš, ktorý tak veľmi chce od človeka úplnú lásku, nakoniec sa skláňa na úroveň Petra aj každého človeka, tam, kde sa nachádza, a vyžaduje len toľko, koľko sme schopní dať. Peter predstavuje cestu každého veriaceho človeka, ktorého cieľom je dokonalá láska. Čosi iného je však momentálna situácia, v ktorej sa každý človek nachádza. Potešujúce je, že Ježiš zostupuje na našu úroveň a zveruje nám úrady alebo zvláštne služby. Každému človeku chce zveriť službu v rámci spoločenstva a akceptuje každého takého, aký je. Ježiš sa znížil na Petrovu úroveň a sľubuje mu, že ho povedie tam, kde by sám nechcel a nebol schopný dôjsť.

Fr. Šimon OP