Mt 6, 19-23

„Lampou tela je oko.“ Slepý človek nevidí, je stratený vo svete. Farboslepý vidí, ale uniká mu krása farieb. Krátkozrakí vidia dobre iba to, čo je blízko. Ďalekozrakí sú na tom opačne. Niektoré z týchto porúch sa dajú napraviť okuliarmi.

Aký je náš vnútorný zrak? Krátkozrakí sme vtedy, keď máme záujem len o to, čo je naším bezprostredným záujmom. Kto považuje bezcenné veci za dôležité a veľké záujmy, Božie a ľudské, ako nepatrné. Diabol dáva človeku podivuhodnú jasnozrivosť, napríklad pre chyby druhých, aby zabudol na svoje vlastné.

Dajú sa tieto choroby liečiť? Svätý Tomáš Akvinský učí, že každý vidí tak, aký sám je. Čistý vidí všetko čisté. Zlý všetko prekrúti. Vnútorný zrak sa teda lieči zmenou seba samého. Pomáhajú tiež určité „okuliare“, napríklad čítanie Božieho slova, evanjelia, a človek začína vidieť svet podľa Božích zásad, očami večnosti.

Fr. Šimon OP