PokojA. S. Exupéry v roku 1939 napísal: „Je mi smutno z generácie, ktorá poznala len krčmy, autá a neustále kalkulovanie. Človek zbavený akejkoľvek schopnosti tvoriť už nedokáže v kruhu svojej rodiny vytvoriť tanec alebo báseň. Človek kŕmený štandardnou konfekčnou kultúrou ako vôl senom. Storočie reklamy a totalitných režimov. V dnešnej  dobe rozvodov sa človek ľahko rozvádza aj s vecami. Chladničky sa dajú vymeniť, aj dom, aj žena, aj strana, aj náboženstvo. Jestvuje ale problém, jediný na celom svete – dať životu zmysel.“

Začíname prípravu na birmovku, sviatosť kresťanskej dospelosti. Je to vhodná príležitosť, aby sme objavili v sebe, najhlbšom vnútri svojho srdca čakajúcu lásku – Ducha Svätého, ktorý je od krstu v nás a nikdy nás neopustí. Čaká, aby sme ho prijali, spoznali Jeho moc a vedeli z nej ťažiť dobro pre seba aj svojich blížnych. Aby sme našli vlastnú cestu, spôsob komunikácie s Božím Duchom vo svojom srdci. 

Dôležité je opúšťať všetky predstavy o Bohu. Boh je svätý, to znamená iný. Všetky predstavy o Bohu sú falošné. O Bohu môžeme pravdivo povedať to, aký nie je. Boh je osoba a je možné ho zažiť, mať neopakovateľnú, svoju vlastnú skúsenosť s Ním.

Ako k tomu dôjsť, k skúsenosti s Bohom v sebe? Človek je otázkou, nosí v sebe otázky. Žiaden človek nie je odpoveďou. Kde je odpoveď na môj život? Život rozdáva karty a my máme reagovať. Nepýtajme sa, čo čakám od života, čo mi má život dať? Položme si otázku, čo život očakáva odo mňa?

Viktor Emil Frankl (1905 – 1997), viedenský psychiater, založil liečebnú metódu – Logoterapiu (hľadanie zmyslu života). Hovorí o tom, že zmysel nie je možné do životných situácií umelo vložiť, lebo už je tam prítomný, len ho treba objaviť. Napísal knihu s názvom: Napriek všetkému povedať životu áno. Hoci sám prežil časť života v koncentračnom tábore, kde stratil najbližšiu rodinu, na vlastnej koži zažil krutosť, ktorú dokáže človek človeku spôsobiť. 

Čo ukázal Holokaust? Že človek je schopný najväčších zločinov proti ľudskosti (plynové komory… ). Tiež ukázal, že človeka nič zvonku nemusí zlomiť, že aj v najkrutejších podmienkach je schopný ísť so vztýčenou hlavou dokonca aj na smrť.

Najdôležitejšie princípy jeho teórie: 

  • Frankl sa zaoberá človekom ako celkom. Podľa jeho názoru je ľudská povaha trojdimenzionálna. Má dimenziu fyziologickú (biologickú), psychologickú a noologickú.

Žiadna z dimenzií v človeku nesmie zostať nepovšimnutá. 

  • Frustrácia fyziologických potrieb spôsobí somatické ochorenie (choroby tela).
  • Ignorovanie psychologických potrieb spôsobí problémy emocionálne (psychické ochorenia).
  • A neuspokojovanie noologických (duchovných, metafyzických) potrieb vedie k problémom v samom jadre osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii, či strate zmyslu života.

Človek má so zvieratami spoločnú biologickú a psychologickú dimenziu, ale ako človek sa osvedčí, až keď sa povznesie do vyššej, ľudskej dimenzie, do dimenzie slobody a sebatranscendencie.

Dospelý kresťan je človek rozvíjajúci sa vo všetkých dimenziách, telesnej, duševnej aj duchovnej.


1. Hromadné ničenie, hromadné vraždenie; obyčajne spálením v koncentračných táboroch počas II. sv. vojny. Pôvodný význam – zápalná obeť, celopal.

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.