Milí členovia Ružencového bratstva!

Končí sa rok 2020, ktorý nebol pre nikoho ľahký. Počúvame to z každej strany. O to ťažšie nám padnú do úst slová vďaky za takto prežitý rok. Ďakujme za to, že sme to prežili, a mnohí z nás jedine s ružencom v ruke, a teda pod ochranou Panny Márie. Pravidelné mesačné stretnutia sa nám neodporúčali z dôvodu pandémie – Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu. 

A takto nám začína aj rok 2021. Mesačné stretnutie 03. 01. 2021 nebude. Tajomstvá si nevymieňame, a tie isté nám zostávajú až do ďalšieho povoleného stretnutia. Vymeniť si ich môžeme v rámci rodiny /napr. medzi manželmi, alebo rodičia a deti, …/. 

Povzbudzujem všetkých členov živého ruženca k modlitbe svojho desiatku. V jednej ruži sa spojí dvadsať ľudí a prosí alebo ďakuje. Myslím, že takto vymodlíme milosti pre celé naše Ružencové bratstvo, pre kňazov a celú našu farnosť. 

Zároveň ďakujme za milosti, ktoré mnohí prijímajú ako samozrejmosť života. A ďakovať za problémy a choroby? Snažme sa, aby nás problémy alebo choroby viac priblížili k Panne Márii a k Bohu. 

A vždy myslime, že modlitbou posvätného ruženca sme spojení navzájom a spolu s Pannou Máriou.

Požehnaný a milostiplný rok 2021 praje horliteľka Ružencového bratstva.