Lk 8,16-18

V evanjeliách často čítame o obraze svetla v protiklade s tmou. Pričom pod tmou sa nemyslia iba vyslovene zlé skutky a myšlienky, ale často aj situácie, keď sú ľudia šikovní iba sami pre seba. Aj takto sa dá interpretovať obraz, keď človek zapáli lampu a ukryje ju pod mericu. Ježiš nás vyzýva, aby sme neboli múdri, šikovní a túžiaci po láske iba sami pre seba.

Pozýva nás, aby sme svoje svetlo postavili na svietnik a tak „slúžili všetkým, ktorí vchádzajú“. Takto nás múdrosť evanjelia učí prinášať svetlo do života a vložiť ho do služby lásky druhým a tak zakúsime aj lásku Boha a druhých voči nám.

Pane, mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. (Ž 4,7)

Fr. Irenej, OP