Misie farnosti Zvolen-Západ 2023

Potrebuješ vo svojom živote duchovný reštart? Túžiš obnoviť svoje priateľstvo s Bohom? Cítiš, že tvoj duchovný život je akýsi nemastný-neslaný a žiadal by si osvieženie? Ak ste sa v týchto otázkach našli, práve vám patrí táto pozvánka na misie. Nenechajte si ujsť túto výnimočnú príležitosť!

V dňoch 30. 9. – 8. 10. 2023, pri príležitosti 25. výročia konsekrácia nášho farského kostola a zriadenia našej farnosti, sa konajú farské misie. Ich cieľom je duchovne obnoviť farskú rodinu, aby sme takto obrodení slávili naše jubileum. Farské misie vedie tím lazaristov. Všetci ste pozvaní na program misií.

Všetky videá z misií môžete vidieť na našom YouTube kanáli, sekcia „Misie farnosti Zvolen-Západ 2023“. Najnovšie video: 

Deň posledný, deviaty: Kríž

Deň posledný, deviaty: Kríž

V našej farnosti sa v nedeľu skončili sväté misie. Po deviatich dňoch sme sa rozlúčili s pátrami z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorí nám počas týchto dní odovzdávali Kristovo Slovo, vysvetľovali Evanjelium, kázali, spovedali, povzbudzovali, navštevovali...

Deň ôsmy: Zdravas‘ Mária

Deň ôsmy: Zdravas‘ Mária

Sobotný večer patril našej patrónke Panne Márii. Jej sviatok budeme oslavovať v nedeľu, keď sa v našej farnosti na záver misií bude konať tradičná púť k Ružencovej Panne Márii. Páter Pavol nám dnes priblížil mnoho vecí, čím je Panna Mária výnimočná a pre nás...

Deň siedmy: Chorí, manželia a krížová cesta na sídlisku

Deň siedmy: Chorí, manželia a krížová cesta na sídlisku

Prvý piatok sa v našej farnosti niesol v duchu veľkého spovedania. Misionári, ale aj naši dominikáni navštevovali chorých a popoludní opäť pokračovali aj generálne spovede. Pri rannej svätej omši sa udeľovalo pomazanie chorých. Počas večernej si zas manželia...

Deň šiesty: Viera a Eucharistia

Deň šiesty: Viera a Eucharistia

Misijný štvrtok patril témam „viera“ a „Eucharistia“. Počas večernej svätej omše sa náš kostol opäť zaplnil veriacimi, ktorým páter Pavol vysvetlil význam chleba a vína, ktoré sa naozaj premieňa. Nejde len o symbol, je to skutočne Kristovo telo a Kristova krv. Ako...

Deň piaty: Snažiť sa o spasenie svojej duše

Deň piaty: Snažiť sa o spasenie svojej duše

Sme za polovicou nášho misijného týždňa a stále si môžeme vypočuť mnoho povzbudivých kázní. Aj v stredu bol vyhradený čas pre deti, ktorým páter Dominik priblížil ako fungujú sviatosti. Napríklad sviatosť zmierenia je ako mydlo, ktoré nás očisťuje a sviatosť...

Deň štvrtý: Spoveď, smrť a súd

Deň štvrtý: Spoveď, smrť a súd

Misionári navštívili v utorok aj Základnú školu sv. Dominka Savia. Najprv osobitne prvému a potom aj druhému stupňu zvestovali pútavým spôsobom posolstvo o Ježišovej láske, obete aj našom poslaní byť misionárom tam, kde sme. Prvostupniari odpovedali na každú otázku...

Deň tretí: Prepotrebné obrátenie a pravda o duši chlapa

Deň tretí: Prepotrebné obrátenie a pravda o duši chlapa

Tretí deň farských misií sa niesol v duchu poznania svojho hriechu a potrebného obrátenia. Na detskej sv. omši o 16:00 hod. nám sestrička vincentínka porozprávala o sv. Kataríne Labouré, ktorej sa naozaj zjavila Panna Mária - a na jedno takéto zjavenie ju doviedol sám...

Deň druhý: Generálna sv. spoveď (nielen) pre ženy

Deň druhý: Generálna sv. spoveď (nielen) pre ženy

Misie v našej farnosti pokračujú ďalej, presunuli sme sa do druhého dňa, počas ktorého sme sa začali pripravovať na generálnu svätú spoveď. Na detskej svätej omši páter Dominik priblížil deťom nedeľné evanjelium o tom, ako máme nasledovať svojho Boha. Veľkým príkladom...

Deň prvý: Kľúč od farnosti aj našich sŕdc

Deň prvý: Kľúč od farnosti aj našich sŕdc

Tak už to vypuklo. Deň, ktorému predchádzalo množstvo príprav, množstvo spoločných modlitieb za ich ovocie a otvorenosť sŕdc, množstvo očakávaní... Hoci v tento večer sú mnohí skôr v očakávaní výsledkov volieb, v Kostole sv. Dominika na Zvolen-Západe začalo pomaly,...

Pozvánka na misie

Pozvánka na misie

Dnes večer sa v našej farnosti začali ľudové misie. Počas celého týždňa je pripravený zaujímavý program, na ktorý pozýva aj páter Pavol Noga, rektor Kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici a člen misijného tímu. Vypočujte si jeho pozvánku na misie:  ...

Program misií 2023

Program misií 2023

Misie vo farnosti sú po mnohých rokoch jedinečnou príležitosťou urobiť niečo konkrétne pre svoj vzťah k Bohu, k blížnym a pre tvoju večnosť. Prijmeš toto pozvanie? Program na stiahnutie.