Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Chcem naozaj vidieť znak? (Mt 12, 38-42)

Chcem naozaj vidieť znak? (Mt 12, 38-42)

Mt 12, 38-42 „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ Domáhanie sa znaku je prirodzené. Všetci proroci Izraela boli nútení, pomocou konkrétnych znakov, dokázať autentickosť svojho proroctva. Teda otázka farizejov a zákonníkov nebola neobvyklá. Ježiš im však...

Sám na pustom mieste (Mk 6, 30-34)

Sám na pustom mieste (Mk 6, 30-34)

Mk 6, 30-34 Misia učeníkov bola veľmi úspešná a vpadajú do eufórie. Uskutočňuje sa Božie kráľovstvo a ich nadšenie dosahuje vrchol. „V tvojom mene sme dosiahli všetko.“ Ježiš však nevpadá do entuziazmu, ale hovorí im: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a...

Jednoducho a opatrne (Mt 10, 16-23)

Jednoducho a opatrne (Mt 10, 16-23)

Mt 10, 16-23 „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov.“ Evanjelista Matúš dnes píše o tom, čo čaká ohlasovateľov Ježišovej misie vo svete. Nesmú nikdy zabudnúť na to, že ich osud bude podobný osudu Učiteľa. Teda, že stálym znakom a kritériom autentickosti misie je...

Nebeské kráľovstvo (Mt 10, 7-15)

Nebeské kráľovstvo (Mt 10, 7-15)

Mt 10, 7-15 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Príchodom Ježiša Krista je nebeské kráľovstvo prítomné vo svete, ako progresívna prítomnosť Božieho svetla. Svetla, ktoré, pomocou ohlasovania apoštolmi, chce zažiariť vo všetkých končinách zeme....

Mocou Ježiša (Mt 10, 1-7)

Mocou Ježiša (Mt 10, 1-7)

Mt 10, 1-7 Ježiš po vyhnaní zlých duchov z dvoch posadnutých, uzdravení ochrnutého, ženy trpiacej na krvotok, slepcov, hluchonemého a mnoho iných znamení, o ktorých písal evanjelista Matúš v desiatich opisoch zázrakov (8, 1-9,35). Ježiš robí novú iniciatívu: „Zvolal...

Cyril a Metód (Mt 28, 16-20)

Cyril a Metód (Mt 28, 16-20)

Mt 28, 16-20 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Verní a poslušní Ježišovým slovám boli solúnski bratia, ktorí ohlasovali v deviatom storočí vieru našim predkom. Svätý...

Prorok (Mk 6, 1-6)

Prorok (Mk 6, 1-6)

Mk 6, 1-6 Ježiš túžil prísť do Nazareta, odvďačiť sa rodákom za roky prežité medzi nimi. Chcel im dať to najcennejšie, prehĺbiť v nich vieru v Boha, ktorý je blízko každého človeka. Nazaretčania neprijali Ježiša, ktorý ich prevyšoval múdrosťou, zázrakmi, silou...

Dvojča (Jn 20, 24-29)

Dvojča (Jn 20, 24-29)

Jn 20, 24-29 „Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus – dvojča.“ V akom zmysle je Tomáš dvojčaťom Ježiša? Dotknutie sa Ježišových rán zapálilo v Tomášovi vieru a spoznal v Ňom svojho Pána a Boha. Ježiš mu dovolil dotknúť sa rán. Podobne sa začal správať aj Tomáš...

Mária u Alžbety (Lk 1, 39-56)

Mária u Alžbety (Lk 1, 39-56)

Lk 1, 39-56 „Ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji.“ Mária sa ponáhľa za znamením, ktorým je prisľúbený Boží posol, ktorý sa má narodiť z neplodnej, a ešte k tomu zostarnutej, Alžbety. Plodnosť neplodnej jej pomáha považovať nemožné za možné....

Ochrnutý (Mt 9, 1-8)

Ochrnutý (Mt 9, 1-8)

Mt 9, 1-8 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Všetci čakali fyzické uzdravenie a nevedeli si predstaviť nič iné dôležitejšie. Naznačuje, že jestvuje v ľudskom...

Diablom posadnutí (Mt 8, 28-34)

Diablom posadnutí (Mt 8, 28-34)

Mt 8, 28-34 Úryvok z dnešného evanjelia o vyhnaní nečistých duchov do svíň uviedol Dostojevskij (1821-1881) ako motto svojej knihy, Diablom posadnutí. Pre autora románu to bola modlitba za to, aby aj v jeho dobe Ježiš očistil zem od nečistých duchov, nihilizmu,...

Peter a Pavol (Mt 16, 13-19)

Peter a Pavol (Mt 16, 13-19)

Mt 16, 13-19 Pokorní apoštoli. Peter, ktorému Pán zveril vládu nad kresťanmi pochádzajúcimi zo židovstva. Pavol, ktorému Pán zveril vládu nad kresťanmi z pohanov. Peter, jednoduchý, nevzdelaný, prudko reagujúci, málo vytrvalý, pri ťažkostiach odťahoval ruky. Pavol,...